فرزند گمراه / A Child Gone Astray


A Child Gone Astray
سال 1956 مدت زمان 02:00:00

کارگردان Amin-e-Amini

نویسنده Amin-e-Amini

استودیو Asre Talaie

کشور سازنده Iran

«احمد» به دنبال مشاجره با پدرش به تهران می رود و وقتی برادرش را نمی یابد کارش به سرقت کشیده می شود و در جریان یک سرقت صورتش زخمی می شود. همکاران احمد دکتری را به بالین او می آورند تا آثار زخم را از صورتش بردارد ولی دکتر جای زخم را به صورت بدی باقی می گذارد. احمد پس از بهبودی نسبی به قصد انتقامجویی سراغ دکتر رفته و با او درگیر می شود. اما او درمی یابد دکتر برادر گمشده اش است که از کودکی خانواده را ترک کرده...

بازیگران
نظرات کاربران
برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید ...