سریال های TVD


Ezel
Ezel
اکشن و ماجراجویی
8.6
1 فصل | 33 قسمت
Balkan Ninnisi
Balkan Ninnisi
درام
7.9
1 فصل | 17 قسمت
Ben Bu Cihana Sigmazam
Ben Bu Cihana Sigmazam
اکشن
4.5
1 فصل | 7 قسمت
Hear Me
Hear Me
درام
6.9
1 فصل | 17 قسمت
Tozluyaka
Tozluyaka
درام
6.1
1 فصل | 17 قسمت
Baba
Baba
درام
6.9
2 فصل | 19 قسمت
Üç Kiz Kardes
Üç Kiz Kardes
درام
5.1
1 فصل | 16 قسمت
Seversin
Seversin
کمدی
8.0
1 فصل | 20 قسمت
Kusursuz Kiraci
Kusursuz Kiraci
کمدی
6.9
1 فصل | 6 قسمت
Kasaba Doktoru
Kasaba Doktoru
درام
8.5
2 فصل | 21 قسمت
Gelsin Hayat Bildigi Gibi
Gelsin Hayat Bildigi Gibi
درام
7.0
1 فصل | 14 قسمت
Çilek Kokusu
Çilek Kokusu
عاشقانه
5.8
1 فصل | 23 قسمت
Mükemmel Eslesme
Mükemmel Eslesme
کمدی
4.8
1 فصل | 9 قسمت
Ah Nerede
Ah Nerede
کمدی
4.7
1 فصل | 7 قسمت
Bir Küçük Gün Isigi
Bir Küçük Gün Isigi
درام
6.9
1 فصل | 7 قسمت
Gül Masali
Gül Masali
درام
6.5
1 فصل | 15 قسمت
Iyilik
Iyilik
درام
4.9
2 فصل | 12 قسمت
Senden Daha Güzel
Senden Daha Güzel
کمدی
7.6
1 فصل | 14 قسمت
Gülümse Kaderine
Gülümse Kaderine
درام
8.4
1 فصل | 5 قسمت
Gizli Sakli
Gizli Sakli
اکشن
8.4
1 فصل | 8 قسمت
Hakim
Hakim
درام
8.4
1 فصل | 10 قسمت
Immortals
Immortals
اکشن
5.3
1 فصل | 8 قسمت
Asi
Asi
درام
6.4
2 فصل | 71 قسمت
The Pit
The Pit
اکشن
7.3
4 فصل | 130 قسمت

صفحه 1 از 4