برای خرید اشتراک، پلن مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

اشتراک 1 ماهه TVD
30 روزه
25,000 تومان

فیلم

سریال

موزیک ویدئو

تمرینات ورزشی

سرگرمی کودک

اشتراک 2 ماهه TVD
60 روزه
44,000 تومان

فیلم

سریال

موزیک ویدئو

تمرینات ورزشی

سرگرمی کودک

اشتراک 3 ماهه TVD
90 روزه
60,000 تومان

فیلم

سریال

موزیک ویدئو

تمرینات ورزشی

سرگرمی کودک

در صورت عدم رضایت از سرویس تا 7 روز امکان لغو سرویس و بازگشت وجه وجود دارد.