احمد چکمه ای / Ahmad chakmei


Ahmad chakmei
سال 1971

کارگردان Nader Ghane

نویسنده Nader Ghane

استودیو Ferdowsi Film

کشور سازنده Iran

عده ای خطاکار نزدیکترین فرد به «احمد» را به قتل رسانده و با ظاهرسازی آن را یک حادثه جلوه می دهند. احمد که همیشه چکمه ای به پا دارد و به «احمد چکمه ای» معروف شده، تصمیم می گیرد که مسببین اصلی را به مأموران پلیس بشناساند. و طی یک سلسله ماجرا و تعقیب گریز...

بازیگران
نظرات کاربران
برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید ...