دختر طلا / Dokhtar tala


Dokhtar tala
سال 1968

کارگردان Sardar Sagar

استودیو Parsa Film

کشور سازنده Iran

همسر"همایون بیک" یکی از دو فرزند دوقلویش "شبنم و شعله" را به انتقام گذشته از کنار پدرش دور می‌کند و خود سرپرستی او را به عهده می‌گیرد.شبنم نزد پدر و شعله نزد مادربزرگ می‌شوند.شبنم در جوانی عهده دار امور مالی پدرش می‌شود و یکبار که با وکیل دعاوی "بهروز" به اصفهان می‌روند، شبنم به خاطر ضرورتی ناچار از بازگشت بیست و چهار ساعته می‌شود.در اینجا بهروز با شعله خواهر دوقلوی شبنم که خواننده است، روبرو می‌شود.حوادث خنده‌آوری روی می‌دهد و..

بازیگران
نظرات کاربران
برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید ...