نهمین قربانی / The Ninth


The Ninth
سال 2019

استودیو

یک سوء تفاهم بین یک پدر و مادر باعث می شود تا دو برادر در مقابل هم قرار گرفته و اتفاقاتی رخ دهد که زندگی این دو برادر تحت تاثیر قرار می گیرد و…

بازیگران
نظرات کاربران
برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید ...